Počet položek: 0 0,- CZK
OBUV-TRENDY
obuv, boty, oblečení, kabelky, kožené sandály z Egypta

Návod na ošetřování obuvi, záruční list

 

Návod na ošetřování obuvi, záruční list

Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupili obuv od firmy OBUV-TRENDY.

Naším cílem je co největší spokojenost zákazníka, a proto si Vás dovolujeme upozornit na několik skutečností a poradit Vám, jak se zakoupeným zbožím zacházet. Doklad o zakoupení uschovejte pro případ reklamace. Upozorňujeme, že pokud dojde k poškození obuvi z důvodu nedodržení zásad účelného použití obuvi nebo v důsledku zanedbané péče dle návodu na údržbu, nemůže být brán zřetel na případné reklamace. Reklamační řízení může být zahájeno, jestliže zákazník předloží kompletní reklamované zboží a prokáže nákup reklamovaného zboží, nejlépe nákupním dokladem. Zboží musí být řádně vyčištěno a hygienicky nezávadné. Maloobchodní prodejna je oprávněna odmítnout převzetí zboží k reklamačnímu řízení, které nebude splňovat zásady obecné hygieny. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned jakmile se vada objeví. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem zamítnuti reklamace. Nezapomeňte, prosím, že záruční doba a životnost obuvi jsou různé pojmy. Životnost obuvi je dána intenzitou n používáni a nemusí být vždy stejná jako záruční doba. Při intenzivním užívání může být životnost obuvi kratší než poskytovaná záruka.

Lhůta pro uplatnění reklamace je 24 měsíců. Po uplynutí záruční doby nárok na uznání reklamace zaniká. Záruka se vztahuje na vady, které vznikly v průběhu záruční doby prokazatelnou chybou výroby, popř. technologického postupu (tyto vady se zpravidla projeví již při krátkodobém používání obuvi).

Záruka se nevztahuje na:

• Změnu obuvi v důsledku nedodržení pokynů uvedených v návodu na údržbu a ošetřování

• Veškerou změnu obuvi, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jejího opotřebení způsobeném obvyklým užíváním (viz. Zákon č. 136/2002 Sb., par. 619, odst. 2), nesprávného užívání a neodborného zásahu

• Mechanicky poškozenou obuv a její části

• Opotřebení obuvi v důsledku nevhodného výběru a užití

• Obuv, u které byly v záruční době provedeny opravy nesouvisející s běžnou údržbou nebo opotřebením obuvi

• Pouštění barvy při zvýšeném pocení nebo provlhnutí usňové obuvi

• Na nerovnoměrnou kresbu líce a částečnou rozdílnost povrchu, která je charakteristická pro přírodní useň.

Při výskytu odstranitelné vady má zákazník právo, aby byla vada bezplatně, včas a řádně odstraněna. Obchod vadu bez zbytečného odkladu odstraní, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Právo na výměnu nebo na odstoupení od smlouvy má zákazník v případě třetího výskytu stejné odstranitelné vady po dvou předchozích opravách, nebo při výskytu tří odstranitelných vad najednou. Při výskytu neodstranitelné vady má zákazník právo na výměnu zboží za nové bezvadné nebo od smlouvy odstoupit. Jde-li o vady neodstranitelné, které však nebráni řádnému užívání zboží a zákazník nepožaduje výměnu, má právo na přiměřenou slevu z ceny zboží nebo může od smlouvy odstoupit. Rozpor s kupní smlouvou. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí zboží, se považuje za rozpor existující již při jeho převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. Toto neplatí, pokud zákazník před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. V případě, že zboží při převzetí zákazníkem není ve shodě s kupní smlouvou je obchod povinny bez zbytečného odkladu uvést zboží do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě, a to podle požadavku zákazníka buď opravou zboží, nebo jeho výměnou. Není-li to možné, může zákazník požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit.

Výběr obuvi

Při výběru obuvi dbejte na to, aby zvolený druh, velikost a šíře obuvi přesně odpovídaly Vašim potřebám – délka vnitřního prostoru obuvi – velikost – má být delší než délka chodidla, prsty by se neměly v žádném případě dotýkat vnitřní strany špičky obuvi (tzv. nadměrek). Obuv v klidu vyzkoušejte. Je třeba si uvědomit, že ne každá bota „padne" na každou nohu. Nevhodně zvolený druh obuvi, velikost, šíře nebo tvar obuvi nemohou být důvodem k pozdější reklamaci. Nevhodně vybranou obuv lze vrátit do 14 dnů od data nákupu. Obuv musí být nepoužitá, neopotřebená a nepoškozená, s kupním dokladem, v kompletním originálním obalu, se všemi původními visačkami a nálepkami. Nezapomeňte vzít v úvahu účel užití, provedení, materiálové složení a způsob ošetřování obuvi. Pouze obuv dobře zvolená z hlediska funkčního, sortimentního a velikostního je předpokladem naplnění užitné hodnoty a účelu obuvi. Po celou dobu užívání věnujte maximální pozornost všem základním pravidlům používáni obuvi. Zvláště je nutné předcházet všem faktorům nepříznivě ovlivňujícím plnou funkčnost a životnost obuvi, jako např.: vysoká intenzita užívání obuvi (nedoporučujeme používat každodenně stejnou obuv), používání obuvi k nevhodnému účelu, praní obuvi atd. Další nutnou podmínkou pro zachování dobrého stavu obuvi a její plné funkčnosti je pravidelná údržba. K ošetření obuvi používejte pouze prostředky k tomu určené. Nesprávná nebo nedostatečná údržba obuvi podstatně zkracuje její plnou funkčnost a životnost.

Účelovost obuvi

Pro každý účel užití je vhodný jiný druh obuvi. Účelovost ovlivňuje volbu použitého materiálu, konstrukci, provedení a způsob údržby obuvi. Berte tedy, prosím, při výběru v úvahu, k jakému účelu chcete obuv používat. Vycházková obuv – je obuv k nošení v exteriéru a interiéru. Vyznačuje se klasickou konstrukcí, bez výraznějších módních prvků. Obvykle jsou u ní životnost a pohodlnost důležitější než módnost. Je charakteristická velkou pestrostí střihů. Pro uzavřené střihy vycházkové obuvi je nejnižší možná teplota použitelnosti -5°C.

Vycházková flexibilní obuv je určena do suchého prostředí (nepoužívejte ji ve vlhkém ani mokrém prostředí).

Zimní obuv – je obuv určená k nošeni v exteriérech v zimním období. Vyznačuje se vyšší úrovní tepelné izolačních vlastností, často teplou vlasovou podšívkou a mohutnější podešví, zpravidla s protiskluzným dezénem.

Zimní flexibilní obuv je určena do suchého prostředí (nepoužívejte ji ve vlhkém ani mokrém prostředí).

Společenská obuv – je obuv pro krátkodobé nošení v interiéru při různých společenských příležitostech.

Jedná se většinou o usňovou obuv klasických střihů (polobotkou nebo lodičkovou) s usňovou podešví. Tato obuv je velmi citlivá na vlhkost a nerovný povrch, a proto ji nedoporučujeme používat v exteriérech.

Módní obuv – je obuv určená pro krátkodobé nošení. Svou konstrukcí a materiálovým složením je určena, navržena a vyrobena k nošení v nenáročných podmínkách a prvořadá je u ní módnost, nikoliv životnost. Zpravidla se vyznačuje aktuálními módními prvky, které také určují její přibližnou životnost. Tato obuv není určena pro každodenní, časté používání. Pokud se rozhodnete používat tuto obuv pravidelně, je nutno věnovat maximální pozornost stavu spodkových dílců a celkovému ošetřování a údržbě.

Vysoce módní obuv – je obuv určená pro krátkodobé a občasné nošení v nenáročných podmínkách. Materiály a typ konstrukce jsou vybírány s vysokým důrazem na poslední módní trendy, vše je podřízeno vzhledu a estetické hodnotě např. extrémně prodloužené špičky, podsazené podešve, vrchový materiál protažený až do spodkové části). Použití nestandardních materiálů a konstrukci způsobuje rychlé opotřebení takové obuvi. Životnost obuvi je omezená, může být i výrazně kratší než poskytovaná záruční doba. Tato obuv je určena především do suchého prostředí a je nutno předcházet jejímu ušpinění a jiným negativním vlivům. Na konstrukci a materiály jsou kladeny minimální technické požadavky. Tato obuv není v žádném případě určená pro každodenní, časté používání.

Rekreační obuv – je obuv k nošení ve volném čase při různých rekreačně-vycházkových příležitostech. Její konstrukce je přizpůsobena k použití v exteriéru, i v mírném, upraveném přírodním terénu. Tato obuv není určená k provozování sportovních aktivit.

Sportovní obuv – je obuv pro provozování různých sportovních aktivit. Svou konstrukcí odpovídá požadavkům příslušného druhu sportu, proto je nutné ji pouze k tomuto sportu používat.

Domácí obuv – lehká, textilní obuv jednoduché konstrukce určená k nošení v místnostech. Domácí obuv s textilním spodkem (podešví) je především určena k udržení nohy v teple – není určená k běžnému nošení.

Při běžném nošení může dojít k poškození spodku této obuvi.

Dětská obuv – je obuv, na kterou jsou kladeny zvláštní nároky. Tyto nároky jsou charakterizovány potřebami dětské nohy, která se vyvíjí a roste: vyberte obuv, která dobře padne do délky i do šířky, nezapomeňte na nadměrek 10-15 mm, dětská obuv by měla mít prostornou, kulatou špičku a dostatečně tuhý opatek, upřednostňujte kotníčkový střih šněrovací nebo s páskem na suchý zip, dětská noha roste velice rychle, kontrolujte proto pravidelně velikost nohy a nošené obuvi, nezapomeňte, že dětská noha se vyvíjí, její kosti jsou měkké a případné nedodržení základních zásad může mít za následek poškození nohy dítěte mnohdy na celý život, vzhledem ke způsobu užívání dětské obuvi (charakter dětské chůze), je tato obuv ve větší míře vystavena mechanickému poškození - okopání, odření. Tato případná mechanická poškození nemohou být důvodem k reklamaci. Veškerá naše dětská obuv je zdravotně nezávadná. Zdravotní nezávadnost je posuzována podle Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č.84/2001 Sb. O hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti ve věku do 3 let.

Výrobní způsob

Další hledisko výrazně ovlivňující funkci a údržbu obuvi je výrobní způsob, tzn. způsob, jakým je spojen spodek obuvi se svrškem.

Obuv lepená – nejčastěji používaná technologie, kdy je spodek obuvi ke svršku připevněn lepením. Pevnost lepeného spoje může být negativně ovlivněna promáčením nebo propocením obuvi, ebeny. Opakovaným používáním nedostatečně vysušené obuvi. Při neopatrné chůzi může dojít k mechanickému uvolněni lepeného spoje (ukopnutí).

Obuv flexibilní – obuv vyrobená tímto způsobem je velmi pohodlná, lehká, ohebná (flexibilní) s efektním prošívaným okrajem. Zvýšená ohebnost je daná skutečností, že svršek obuvi je přišíván přímo ke spodkové součásti, bez nutnosti použití napínací stélky. Nevýhodou této obuvi je její omezená vodopropustnost, která je dána právě přišitím svršku ke spodku, při kterém je vrchový materiál perforován šitím. Tuto obuv používejte především v suchém prostředí. Při zvýšené vlhkosti může dojít k promáčeni obuvi. Pravidelnou údržbou lze zvýšit odolnost této obuvi vůči vlhkosti. Obuv důkladně impregnujte a (nebo) krémujte. Zvláště pečlivě ošetřete prošívaný okraj obuvi včetně řezu materiálů – tuto část obuvi důkladně naimpregnujte a v případě hladkých usní i nakrémujte (vhodný prostředek je Collonil Nilfett)

Obuv s přímo tvářeným spodkem – spodek obuvi je ke svršku připevněn lisováním, vstřikováním nebo odléváním. Kvalita spoje i samotného spodku obuvi je dána použitým materiálem a dodržením dané technologie.

Použitý materiál, jeho údržba a ošetřování

V současné době se používá velké množství materiálů, od mnoha druhů usní, až po materiály syntetické a textil. Základní znalosti o použitých materiálech, spolu se správným ošetřováním a pečlivou údržbou, prodlužují životnost Vaší obuvi.

Useň – nejčastěji používaný, přírodní materiál s ideálními vlastnostmi pro výrobu obuvi. Useň je prodyšná, měkká, má velmi dobré absorpční vlastnosti a je schopna se do jisté míry přizpůsobit individuálnímu tvaru nohy. Useň je charakteristická svou proměnlivou lícovou kresbou, která potvrzuje její přírodní charakter a odlišuje ji tak i vzhledem od syntetických materiálů. Useň není neomezeně odolná působení vlhkosti, a to ani z vnější (klimatické vlivy) ani z vnitřní strany (pot). O usňovou obuv je proto třeba neustále pečovat.

Rozeznáváme několik základních druhů usní:

Hladká useň – je useň s jemně strukturovaným povrchem s malými póry. Obuv zbavte nečistot vhodným kartáčkem nebo měkkým vlhkým hadříkem a vytřete do sucha. Použijte impregnaci a vhodný krém požadovaného odstínu, vyleštěte. Pro občasnou údržbu (např. v práci, během cestování) lze použít i samolešticí houbičky – ty však dodávají usni pouze lesk a nelze jimi nahradit pravidelné ošetřováni vhodným krémem.

Laková useň – useň s hladkým, lesklým povrchem, který je docílen lakovou úpravou usně. Její povrch je velmi choulostivý na mechanické poškození, chemické vlivy, rozmáčení a mráz. Nečistoty z povrchu usně odstraňte jemným vlhkým hadříkem, povrch ošetřete prostředky na lakové usně.

Navrstvená useň – useň, která má na povrchu nanesenou či připojenou vrstvu fólie nebo plastu. Má podobné vlastnosti jako laková useň. Tento materiál otřete vlhkým hadříkem a utřete do sucha nebo používejte prostředky určené k ošetření syntetických materiálů.

Nubuk, velur (semiš.) - je useň broušená po líci nebo po rubu. Obuv z tohoto materiálu ošetřujte pryžovým kartáčkem a přípravky, které jsou určené pro vlasové usně. Tyto přípravky oživují barvu a mohou být barevné nebo bezbarvé. Důležité je ošetření vlasových usní vhodnou impregnací, zvyšující odolnost proti vodě. Tyto usně nikdy nekrémuji

Ostatní usně – existuje celá řada dalších druhů usni, které se vyznačují především barevnými efekty a rozmanitosti zpracování povrchu.

Charakteristickou vlastností většiny těchto usni je to, že během používání se jejich vzhled „vyvíjí". Usně se stíranou úpravou, kdy je původní barva usně překryta další, často kontrastní barvou. Tato kontrastní barva se při nošení na nejvíce namáhaných místech stírá, prosvítá původní barva.

Další variantou jsou usně s mechanicky narušeným lícem, kde je líc nové obuvi rozpraskán, je patrná odlišná barva struktury usně. Během nošení líc dále praská, na nejnamáhavějších místech se zcela odlupuje a dochází k obnažení struktury materiálu. Popsané zásadní změny probíhají velmi rychle a při pokračujícím používání se prohlubují. Obuv rychle získává patinu a charakteristický „použitý" vzhled. Tyto změny jsou žádoucí, v žádném případě se nejedná o projev vady. Tyto usně v žádném případě nekrémujte ani neleštěte. K ošetření používejte impregnační spreje (Collonil Vario), které nechejte na povrchu obuvi zaschnout. Impregnace částečně chrání obuv proti vlhkosti a zašpinění, přesto se výrazného zašpiněni obuvi vyvarujte, lze ho z povrchu jen velmi obtížně odstranit.

Spodková useň – je druh usně, která se používá převážně na výrobu podešví pro společenskou obuv. Tuto obuv používáme převážně pro nošení v interiérech. Nehodí se pro běžné užití – je velmi citlivá na vlhko a nerovný povrch, její přirozenou vlastností je výrazná klouzavost. Usňové podešve ošetřujte vhodným prostředkem, který materiálu dodává potřebnou vláčnost, zvyšuje odolnost proti oděru a protiskluznost. Pokud se rozhodnete používat obuv s usňovou podešví pro běžné nošení i mimo interiér je nutné ji vhodným způsobem podrazit a snížit tak možnost jejího nadměrného opotřebení nebo poškození. Takto upravenou obuv však v žádném případě nedoporučujeme používat ve vlhkém prostředí. Některé podpatky pánské i dámské obuvi jsou potaženy usní. Povrch těchto podpatků je nutno pravidelně ošetřovat impregnací a krémem, zároveň je třeba zamezit zvýšenému působení vlhkosti a mechanickému narušení potahu podpatku.

Textil – používá se na lehčí, často letní nebo domácí obuv. Textilní obuv ošetřujte za sucha kartáčováním a vhodnými prostředky na textil, které jej čistí, impregnují, oživí barvy a částečně zamezí ušpinění. Textilní obuv nepoužívejte ve vlhkém prostředí – není odolná vůči působení vnější vlhkosti.

Syntetické materiály – plasty, koženky, - tyto materiály vzhledem často připomínají useň, ale jejich vlastnosti nedosahují kvality přírodních usní, např. máji omezenou prodyšnost, způsobují tedy vyšší potivost noh. Tato obuv je velmi nenáročná na údržbu. Plastové součásti obuvi (svršek i spodek), které jsou barveny po povrchu, jsou velmi náchylné k mechanickému poškození způsobenému např. zakopnutím. Při tomto poškození dochází k sedření barvy na povrchu a k prosvítání původní barvy materiálu. Omývejte ji vlhkým hadříkem s přídavkem saponátu a utřete do sucha.

Pryž – obuv omývejte vlhkým hadříkem s přídavkem saponátu a vytřete do sucha.

Voděodolná membrána – speciální membrány tohoto druhu zajišťují voděodolnost a prodyšnost obuvi. Obuv nejprve očistěte od hrubé špíny pomocí vlažné vody a hubky nebo kartáčku. Po uschnutí povrchu obuvi naimpregnujte vhodným impregnačním prostředkem – používejte pouze přípravky, které doporučují výrobci těchto membrán (například Collonil).

Další zásady správného udržování a ošetřování obuvi:

Při obouvání obuvi, zejména s uzavřenou patou, používejte obouvací lžíci. Po vyzutí obuv napněte na napínáky odpovídající velikosti. Střídejte často obuv, zejména ve vlhkém prostředí (nedoporučujeme používat každodenně stejnou obuv). Obuv je nutné nechat po každém použití důkladně vyschnout a vyvětrat (i s vyjmutou vkládací stélkou) - i po krátkém použití dochází ke zvlhnutí vnitřku obuvi vlivem pocení nohou. Používání nedostatečně vysušeně obuvi způsobuje její nadměrné opotřebení (zvláště stélek a podšívek). Obuv před prvním použitím naimpregnujte a ošetřete vhodnými ošetřujícími prostředky, dále provádějte dle potřeby. Vyvarujte se rozmáčení obuvi, které poškozuje vzhled povrchové úpravy a deformuje tvar obuvi. Žádná obuv není neomezeně odolná proti vlhkosti – vhodnou impregnací pouze zvyšujeme její odolnost proti vnější vlhkosti – déšť, sníh. Jediným druhem obuvi, který odolává působení vlhkosti bez negativních změn je obuv celoplastová a pryžová.

Promáčenou obuv vycpěte novinami a postupně sušte mimo dosah zdroje zvýšené teploty. Velmi negativní vliv má na vzhled obuvi působení posypových materiálů, kterými se v zimním období ošetřují komunikace. Agresivní chemické látky obsažené v posypech narušují strukturu materiálů, způsobují zbobtnání a výskyt charakteristických světlých skvrn. Snažte se omezit působení těchto látek na obuv. Obuv po použití otřete od zbytků sněhu či vlhkosti. Obuv pravidelně ošetřujte, správně ošetřená obuv lépe odolává těmto negativním vlivům. Obuv poškozenou tímto způsobem nelze reklamovat. Veškeré šité spoje a perforování porušují celistvost materiálů, a tak omezují odolnost obuvi vůči působení vnější vlhkosti. Syté a tmavé odstíny broušených usní (např. červená, tm. Modrá) mohou částečně pouštět barvu. Při zvýšeném pocení nebo při provlhnuti obuvi může vnitřní vybavení obuvi do jisté míry zapouštět barvu. Zimní oteplovací obuv, tzv. „sněhule", je určena především do sněhu a neměla by být jedinou zimní obuvi. Žádnou obuv zásadně nedoporučujeme prát v pračce ani ručně. Pro ošetřování obuvi v žádném případě nepoužívejte rozpouštědla, prací prášky ani podobné látky (např. aceton, líh). Opotřebení patníků souvisí s velikosti jejích plochy. Na malý patník (např. na jehlovém podpatku) působí velký tlak

opotřebuje se podstatně rychleji než patník s větší plochou. Včasnou základní údržbou nebo výměnou opotřebovaných patníků, podešví (příp. podrážek), vkládacích či vlepovacích stélek nebo šněrovadel zabráníte poškozeni dalších součástí Vaší obuvi, toto případné poškození nemůže být důvodem k reklamaci – jde o základní údržbu, kterou si zajišťuje zákazník sám. Přirozenou vlastností podešví vyrobených z uzeného kaučuku, tzv. surové gumy je charakteristický zápach po uzení. Nohu je nutno v obuvi dostatečné upevnit šněrovadly, zapínacími pásky apod. Nedostatečné upevnění nohy v obuvi může být příčinou nadměrného opotřebení podšívek a stélek. Některá dámská pásková obuv je u zapínací přezky vybavena pružnou částí, tzv. pruženkou. Ta je zde umístěna především pro zvýšení komfortu chůze. Přezku je nutno při každém obutí či vyzutí rozepnout a zapnout tak, aby nedošlo k nadměrnému namáhání pruženky a tím k jejímu rychlému opotřebení. Většina běžných podešvi není odolná proti působení benzínu, nafty, olejů a podobných látek. Pokud dojde ke styku těchto látek se spodkem obuvi, dochází k poškození podešve. Zvláště náchylné k tomuto poškození jsou podešve ze surové gumy, tzv. krepy. Syté a pastelové barvy vrchových materiálů mohou v průběhu užívání zesvětlat. Pravidelnou údržbou bezbarvým krémem lze barevnou změnu zmírnit. Bílé materiály mohou v průběhu užíváni do určité míry zežloutnout. V důsledku odlišné konstrukce obuvi s prodlouženou špičkou a tenkou podešví dochází při chůzi k opakovanému kontaktu špičky obuvi s podložkou (podlaha, chodník, silnice). Důsledkem je poměrně rychlé a intenzivní opotřebení špiček podešví, případně i svršků. Obuv je nutno pravidelně kontrolovat a včas provést podražení podešví. Kovové ozdoby mohou v průběhu užívání černat, včasným a pravidelným čištěním materiálu zamezíte trvalým barevným změnám na výrobku.

 

OBUV-TRENDY

Vložit komentář

Jméno
Email ( email není zveřejněn )
Váš příspěvek   ( Fotky můžete vložit po odeslání příspěvku. )
opiště kód
antispam
     Více informací
Další informace
Přejete si zasílat novinky mailem ?
Copyright © www.obuv-trendy.cz, provozováno na systému tvorba e-shopu a pronájem e-shopu Shop5.cz

© www.obuv-trendy.cz

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace

Obsah Vašeho košíku   0,- CZK