Počet položek: 0 0,- CZK
OBUV-TRENDY
obuv, boty, oblečení, kabelky, kožené sandály z Egypta

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

I. Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále též OP) platí pro nákup v internetovém obchodě.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.obuv-trendy.cz(dále též internetový obchod). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je provozovatel internetového obchodu Jadwiga Bečvářová, se sídlem Orlícká 979,518 01 Dobruška; IČO: 45549940

II. Základní pojmy

Spotřebitelská smlouva:
Je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

Dodavatel:
je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující/Spotřebitel: Je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, nebo osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující/nikoli Spotřebitel:
Je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Internetový obchod:
Elektronický obchod či jiný objednávkový systém provozovaný na internetu podnikatelem, který je v pozici dodavatele, jenž nabízí zboží nebo služby kupujícím.

Kupní smlouva:
objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

III. Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

Objednávku můžete do 3 hodin od objednání zrušit a to telefonicky, či e-mailem a to bez udání důvodu.

Objednávka nabude platností po potvrzení obchodem o dostupností zboží a v koši při objednání informujeme klienta:

„Prodávající" si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část a odstoupit od smlouvy v těchto případech: zboží bude dočasně nedostupné. Některé modely jsou v nabídce v omezeném množství, jedná se o krátké série trendy obuvi.

IV. Cena zboží a platba

Veškeré ceny zboží a služeb v internetovém obchodě jsou uvedené včetně DPH. S celkovou cenou zboží (včetně balného, nákladů na dopravu a uplatněných slev) je kupující seznámen ještě před závazným objednáním.

Prodávající si vyhrazuje možnost změny ceny zboží, a to bez předchozího upozornění kupujícího. Tato změna ceny však nemá vliv na již uzavřené objednávky.

Způsob platby za zboží si kupující zvolí v průběhu vyřizování objednávky, kde má k dispozici následující možnosti:

a) převodem na účet vedený u České Spořitelny 1679871113/0800

b) převodem na účet vedený u GE Money Bank 206607166/0600

d) Zasílání na dobírku je zrušeno z důvodu častého nevyzvedávání zásilek. Vznikaly nám takto nemalé finanční újmy. Pokud máte přání zaslání pouze na dobírku, kontaktujte náš zákaznický servis. Můžeme nalézt individuální řešení vašeho požadavku

Platba pro zahraniční zákazníky: požadujeme platbu předem na účet!

Uplatnění práva k odstoupení od smlouvy (pro Slovensko), náklady spojené s uplatněním práva (poštovné).hradí kupující.

Platba Eur se provede převodem z vašeho bankovního účtu na náš účet, Platba pro Slovenské zákazníky:
IBAN CZ4008000000001679871113
BIC: GIBACZPX
BANKA: CESKA SPORITELNA

Po odeslání objednávky obdržíte e-mail s potvrzením a výzvou k zaplacení účtované částky dle přiložené objednávky
Platba se provede převodem z vašeho bankovního účtu na naše konto vedené u České Spořitelny
Jako variabilní symbol uvádějte číslo objednávky. Urychlíte tím tak spárování platby
Připsání částky na náš účet obvykle proběhne následující pracovní den po zadání příkazu, nejpozději však druhý den po odeslání
Ihned po připsání platby vám zboží odesíláme.

Zrušení objednávky ze strany provozovatele e-shopu

„Prodávající" si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část a odstoupit od smlouvy v těchto případech:

- zboží se již nevyrábí nebo nedodává
- zboží je nedostupné
- cena zboží se zvýšila o více než 10 %

V případě, že tato situace nastane, bude „Kupující" informován o této skutečnosti "Prodávajícím", a to buď e-mailem nebo telefonicky.

Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek.

Odmítnout objednávku zákazníkovi, který v minulosti neodebral či řádně nezaplatil závazně objednané zboží. Stornovat objednávku, kde byla zvolena možnost "platba převodem" a kde nebyla platba zákazníka připsána na náš účet do 3 kalendářních dnů

Nevyzvednutí zásilky
Nevyzvednutí zásilky na dobírku se dle zákona nepovažuje za odstoupení od smlouvy.

UPOZORŇUJEME, že v případě nepřevzetí zásilky, tzn. jejího vrácení dopravcem nazpět se jedná o porušení kupní smlouvy.Rozšířeným omylem je, že nevyzvednutím zásilky dává zákazník prodejci na vědomí, že o zboží nemá zájem a odstupuje od smlouvy. Skutečnost je však úplně jiná. Uzavřením kupní smlouvy se prodávající zavazuje zboží dodat a povinností zákazníka je ho převzít a zaplatit. Když si objednané zboží na poště nebo od přepravní společnosti nevyzvedne, tak to v pořádku není a už vůbec se tím nezbavuje své zákonné povinnosti. Navíc dokud zákazník neodstoupí od kupní smlouvy, nejlépe písemně nebo formou e-mailu, odpovídá za škodu, která prodávajícímu vznikne v důsledku nevyzvednutí zásilky (poštovné, balné, účetní, vrácení do skladu atd.). Odstoupit od smlouvy zákazník může v zákonné lhůtě 14 dnů bez udání důvodu. Nelze tedy zboží nepřevzít a poslat nám odstoupení od smlouvy. Snažíme se našim zákazníkům vyhovět a co nejrychleji zásilky odesíláme. O odeslání balíčku informujeme e-mailem. Pokud si zákazník zásilku nepřevezme, jedná se z jeho strany o porušení kupní smlouvy a odpovídá za škodu, která nám tímto vznikne. Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami
Zákazník má možnost v případě nevyzvednutí zásilky požádat o opakované zaslání zásilky, v tomto připadě původní cena zásilky je navýšena o dodatečné poštovné ve výši dle typu zásilky.

Převzetí zásílky-reklamace mechanického poškození:
Zákazník je povinen při převzetí zkontrolovat, zda obal zásilky není poškozen. V případě, že balíček přijde viditelně poškozen, kdy je předpoklad, že zboží může být poškozeno, nepřebírejte tento balíček od pošty. Dopravce (pošta) s Vámi následně sepíše protokol o shledané závadě a zásilka bude doručena zpět odesílateli.

Skutečnost o shledané závadě při doručení a sepsání protokolu nám prosím neprodleně oznamte a dohodneme se na dalším postupu, např. novém zaslání zboží. Na pozdější reklamaci závady (poškození zboží při přepravě, chybějící zboží v balíku apod.) zjištěné až mimo přítomnost poštovního doručovatele, není možno brát ohled.

Zboží zasíláme poštou nejpozději do 7 pracovních dní, obvykle do 5 dnů. V případě, že některé z objednaného zboží je již vyprodáno, kontaktujeme kupujícího emailem nebo telefonicky. Je možné dohodnout dodání náhradního zboží.

Upozorňujeme kupující, že při placení převodem se zboží považuje za zaplacené v momentě připsání celkové ceny na účet prodávajícího.

V. Doba dodání zboží, způsob a kontrola dopravy

Doba nutná k expedici zboží, tedy doba nutná k předání zboží dopravci, je vždy uvedena u popisu zboží a průměrně se pohybuje mezi 2 -7 dny od potvrzení a zaplacení objednávky. Celková doba doručení zboží také závisí na zvoleném způsobu dopravy a kupující má na výběr z následujících možností: Dodací lhůta činí 7 pracovních dnů, u produktů označených „3 denní skladem v ČR " dodáváme ihned po uhrazení.
Platba se provede převodem z vašeho bankovního účtu na naše (uvedeno v objednávce)

vedený u České Spořitelny 1679871113/0800 vedený u GE Money Bank 206607166/0600
Jako variabilní symbol uvádějte číslo objednávky. Urychlíte tím spárování platby
Zboží je doručeno na adresu uvedenou a stvrzenou v objednávce. Případné opětovné zaslání objednávky se řeší telefonický či jiným vhodným kontaktem s prodejcem.
Objednané zboží je vždy doručeno s fakturou, která zároveň slouží jako záruční list.

Kupující/nikoli spotřebitel je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout neprodleně po převzetí a bez zbytečných odkladů informovat prodávajícího o případných závadách. Podpisem přepravního listu kupující stvrzuje vnější nepoškozenost zásilky při dodání. Vnější nepoškozenost zásilky při převzetí je předpokladem nepoškození věci při přepravě.

Kupující/Spotřebitel není povinen provést prohlídku zboží při převzetí, avšak v jeho vlastním zájmu je mu tato prohlídka doporučena, jelikož tak může předejít případným komplikacím při uplatnění reklamace zboží poškozeného přepravou. Své výhrady k dodanému zboží může kupující uvést do přepravního dokladu. Spotřebitel může také odmítnout převzetí poškozené zásilky a uvést tuto skutečnost do přepravního dokladu.

VI. Odstoupení od smlouvy do 14 dní
Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předa nejpozději poslední den 14 denní lhůty. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace mailto: obuvtrendy@gmail.com je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.
Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal.Uplatnění práva k odstoupení od smlouvy (pro Slovensko), náklady spojené s uplatněním práva (poštovné).hradí kupující. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození.


Kupující bere na vědomí
Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Zákon kupujícího chrání, ale v žádném případě nebyl zamýšlen jako umožnění bezplatné formy zapůjčení zboží. Pokud si něco koupíte, používáte a ve lhůtě vrátíte opotřebované, může v takovém případě prodávající využít ustanovení o odpovědnosti za škodu.

VII.Další práva a povinností smluvních stran

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

VIII.Ochrana osobních údajů

Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.
Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží.
Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům.
Prodávající je oprávněn zasílat kupujícímu vlastní obchodní sdělení, jen pokud si je kupující aktivně vyžádá, a to jen do doby, než kupující prodávajícímu sdělí, že zasílání chce ukončit.
Toto sdělení kupující může učinit na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.
IX.Autorská práva
Celý obsah našich webových stránek, včetně textů, obrázků, grafického znázornění, audio a video souborů je – pokud není vysloveně uvedeno jinak – našim vlastnictvím. Náš chráněný obsah nesmí být bez našeho souhlasu použit. Jakékoliv změny obsahu si vyžadují předcházející písemný souhlas Obuv-Trendy. Neoprávněné použití obsahu webových stránek, všech uvedených značek a označení s logem Obuv-Trendy je zakázáno. Upozorňujeme na to, že porušení našich práv může vést k trestním sankcím.
Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem zákonem o ochraně osobních údajů a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.
Smlouva a otázky související se řídí českým právem.
Změny obchodních podmínek v jiné, než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.
Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 15. 05 2018

Děkujeme vám za přečtení těchto obchodních podmínek.

Přejeme vám radost z nakupování v klidu domova.

V případě jakýchkoliv nejasností nebo dalších dotazů prosím kontaktujte:

firmu: Obuv-Trendy Bečvářová

Telefon: +420 736 533 091
Fax: 420 494 623 963
mailto: obuvtrendy@gmail.com 

Nejnovější trendy obuvi

Obuv-Trendy,nejnovější trendy obuvi. Kvalitní boty pro každou příležitost oděvy kabelky  peněženky ručně šité kožené sandály z Egypta

Další informace
Přejete si zasílat novinky mailem ?
doprava u Obuv-Trendy

doprava u obuv trendy.png

 U objednávek nad 3000,- doprava zdarma !

Copyright © www.obuv-trendy.cz, provozováno na systému tvorba e-shopu a pronájem e-shopu Shop5.cz

© www.obuv-trendy.cz

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace

Obsah Vašeho košíku   0,- CZK