Ochrana osobních údajů

Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží.

Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům.

Prodávající je oprávněn zasílat kupujícímu vlastní obchodní sdělení, jen pokud si je kupující aktivně vyžádá, a to jen do doby, než kupující prodávajícímu sdělí, že zasílání chce ukončit.

Toto sdělení kupující může učinit na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

Firma Obuv-Trendy Bečvářová se sídlem v Orlická 979, 51801 Dobruška garantuje důvěrné zacházení se všemi uloženými osobními údaji registrovaných uživatelů.

Ochrana osobních údajů je pro nás důležitým závazkem a získané osobní údaje budou firmou

Obuv-Trendy Bečvářová uloženy, zpracovány a použity jen v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Ujišťujeme vás, že bez Vašeho svolení nebudou zpracovávány žádné osobní údaje. Sami rozhodnete o tom, v jakém rozsahu chcete své osobní údaje poskytnout nebo neposkytnout.

Bezpečnost a ochrana osobních údajů.

Soukromí a ochrana údajů

Pro zajištění správného a rychlého poskytování služeb a péče o zákazníky využívající elektronické zpracování osobních údajů. Zpracování osobních údajů upravuje zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění, zasílání obchodních sdělení upravuje zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, problematiku tzv. „cookies” zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění, a k tomu příslušná legislativa Evropské unie.

Ochrana osobních údajů u Obuv-Trendy

Obuv-Trendy respektuje Vaše soukromí. Firma Obuv-Trendy Bečvářová shromažďuje, ukládá a používá osobní údaje, pouze v případě je-li to nutné. Vaše osobní údaje používáme pouze s Vaším vědomím a souhlasem a pouze k účelům, pro něž byly Vaše osobní údaje poskytnuty. Osobní údaje předáváme v souladu s právními předpisy. Pokud budete mít otázky nebo podněty k ochraně osobních údajů, můžete se na nás kdykoli obrátit. Stejně tak se můžete kdykoli písemně elektronickou formou případě po telefonu dotázat, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, odkud osobní údaje pocházejí, k čemu jsou používány, komu jsou předávány, dále je můžete opravit nebo nechat vymazat. Naším cílem je zajistit maximální míru bezpečnosti a důvěrnosti.

Bezpečnost

Internetový obchod Obuv-Trendy přijal technicky a organizačně bezpečnostní opatření, aby Vámi poskytnuté osobní údaje chránila před úmyslnou manipulací, ztrátou, zničením nebo před přístupem neoprávněných osob. Naše bezpečnostní opatření jsou vylepšována a přizpůsobována v souladu se stavem techniky.

Používání Vašich osobních údajů, jaké informace si o Vás Obuv-Trendy zpracovává?

Osobní údaje jsou informace, pomocí kterých můžete být identifikováni. Obuv-Trendy potřebuje jen takové osobní údaje, které jsou potřebné k tomu, abychom Vám mohli poskytovat Vámi požadované služby, mohli reagovat na Vaše dotazy, mohli pomoci při technických problémech nebo abychom Vás na vaše přání kontaktovali. V tomto případě je nutné, abyste nám sdělili následující osobní údaje: jméno, příjmení, adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo, velikost obuvi. Obuv-Trendy ukládá Vaše osobní údaje jen v případě, že jste je dobrovolně poskytli a dali svůj výslovný souhlas ke konkrétnímu použití (například v rámci přihlášky k odebírání newsletteru, k účasti v anketách apod.).

Ručíme za to, že Vaše osobní údaje nebudou předávaný třetím osobám.

S Vašimi osobními údaji nakládáme důvěrně a osobní údaje jsou ukládány a používány pouze pro níže uvedené účely:

• zpracování objednávek v internetovém obchodě

• kontakt s Vámi

• digitální rozesílání informací o produktech ve formě newsletterů.

Kdy předáváme Vaše osobní údaje dál

Dbáme na to, aby osobní údaje byly používány pouze v rámci Vašeho souhlasu se službami, které dotčené subjekty pro Obuv-Trendy vykonávají, a aby byly zpracovávány v souladu s právními předpisy a příslušnými bezpečnostními standardy. Osobní údaje jsou předávány pouze takovým smluvním partnerům, kteří poskytnou maximální záruky o technickém a organizačním zabezpečení ochrany předávaných osobních údajů.

Seznam smluvních partnerů je k dispozici na vyžádání. Písemnou žádost zasílejte na adresu: Firma Obuv-Trendy Bečvářová se sídlem v Orlická 979, 51801 Dobruška nebo na e-mailovou adresu: info@obuv-trendy.cz

Vaše osobní údaje předáváme pouze v takové míře, kterou povoluje příslušný právní předpis, pokud je to nutné k plnění smlouvy s cílem dodržet své zákonné povinnosti.

Proč Vaše osobní údaje používáme

Osobní údaje používáme za účelem technické správy webových stránek, ke správě zákazníků, k anketám o produktech vždy pouze v rozsahu pro to nezbytně nutném.

Nákup v internetovém obchodě

Kupující uzavřením kupní smlouvy vyjadřuje svůj souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi Obuv-Trendy pro naplnění účelu kupní smlouvy. Tímto účelem se rozumí vyřizování objednávek v rámci internetového obchodu, přičemž zpracování osobních údajů je nutné, aby Obuv-Trendy mohla plnit své smluvní povinnosti, vyplývající z kupní smlouvy, tj. aby se zpracoval online nákup, reagovalo se na požadavky ze strany zákazníka, aby byla Obuv-Trendy nápomocna při technických problémech případně aby se s kupujícím na jeho přání zkontaktovala.

Kupující uzavřením kupní smlouvy zároveň souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího i po úspěšném splnění účelu smlouvy (konkrétně za účelem uložení registrovaných údajů pro případný další nákup, a to až do doby vyjádření nesouhlasu kupujícího s tímto zpracováním. Ručíme za důvěrné zacházení se všemi uloženými osobními údaji zaregistrovaných osob, které kupující oznámí v rámci registrace, přičemž se jedná se o údaje: povinné údaje – jméno a příjmení, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, heslo, platební údaje. Kupující má právo na informaci o zpracování svých osobních údajů, právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, včetně dalších zákonných nároků. Osobní údaje je možno na základě žádosti kupujícího odstranit z databáze prodávajícího.

Zpracování osobních údajů kupujícího se provádí přísně v souladu se zákonnými požadavky, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zaručujeme, že osobní údaje zákazníků nebudou předány žádné další osobě, výjimku představuje dopravce, kterému jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží, a poskytnutí osobních údajů na základě povinnosti stanovené zákonem.

Cookies, newsletter, Facebook a ochrana údajů

Aby se zjednodušilo používání našich webových stránek, používáme „cookies „jedná se o textové soubory, obsahují informace pro identifikaci vracejících se návštěvníků výhradně po dobu návštěvy našich webových stránek. Cookies Vám ušetří několikanásobné zadávání údajů, usnadňují Vám zprostředkování obsahu. Zaznamenáváme celkový počet návštěvníků našich webových stránek, což nám umožňuje aktualizovat a zlepšovat naše stránky, osobní údaje nejsou během tohoto procesu získávány. Cookies nám umožňují provádět zjištění, jestli jste naše webové stránky už předtím navštívili nebo jste na našich stránkách poprvé. Cookies, které používáme, v žádném případě neukládají Vaše osobní údaje.

Newsletter

Přejete-li si, posíláme Vám, s Vaším souhlasem, informace o produktech a službách (newsletter). Při registraci odběru newsletteru používáme takzvanou metodu double op, newsletter budeme zasílat až poté, co kliknutím v informačním e-mailu zasílání potvrdíte.

Takové newslettery (obchodní sdělení) mohou obsahovat aktuální nabídku zboží, upozornění na nové služby Pokud se rozhodnete, že už newsletter dostávat nechcete, máte možnost si zasílání zrušit v kterémkoli zaslaném newsletteru kliknutím na odkaz „Zrušit newsletter po zadání své e-mailové adresy u odkazu „Zrušit zasílání newsletteru” ihned budete vymazáni ze seznamu příjemců a poté už newsletter nebudete dostávat.

Jak Vaše osobní údaje chráníme?

Provedli jsme technická a organizační opatření, abychom Vaše osobní údaje chránili proti ztrátě, změně nebo přístupu cizích osob.

Obuv-Trendy používá standardní bezpečnostní opatření – takzvané SSL kódování.

Pokud nám poskytnete osobní údaje prostřednictvím webových stránek, kódujeme je postupem SSL, aby se nedostaly do nesprávných rukou. To je v současnosti nejběžnější a nejbezpečnější způsob přenosu na internetu. Používá se vždy tam, kde jsou přenášeny osobní (citlivé) údaje.

Postupem SSL se chrání osobní údaje a jiná data, která zákazník odešle po internetu do serveru.

SSL zaručuje trojnásobnou ochranu:

• Data, která mají být přenášena, jsou zakódována.

• Je zajištěno, aby byl formulář odeslán zpět pouze na server, kterým byl otevřen.

• Ověřuje se, zda osobní údaje či jiná data došly ke svému příslušnému příjemci v úplné a nezměněné formě.

Oblasti, chráněné SSL kódem, poznáte podle symbolu zámku ve svém prohlížeči.

Ochrana osobních údajů a používání Facebooku

Na našich webových stránkách se používají takzvané moduly („pluginy“) sociální sítě Facebook, kterou provozuje společnost Facebook Inc.

Jste-li na Facebooku přihlášeni, může Facebook přímo přiřadit návštěvu našich webových stránek k Vašemu profilu na Facebooku. Pokud stisknete tlačítko „To se mi líbí“ nebo přidáte komentář, zašle se tato informace rovněž přímo na server Facebooku, kde se uloží. Informace se zveřejní na Vašem facebookovém profilu a zobrazí Vašim přátelům na Facebooku. Účel a rozsah zjišťování dat a další zpracování a využití dat sítí Facebook a Vaše příslušná práva a možnosti nastavení pro ochranu Vašeho soukromí najdete v informacích o ochraně osobních údajů na Facebooku: http://www.facebook.com/policy.php

Vaše Práva a kontakt

Podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo na informace o osobních údajích zpracovávaných o Vaší osobě. Na základě písemné žádosti Vás budeme bez zbytečného odkladu informovat o původu osobních údajů, které jsou o Vás zpracovávány. Na Vaši písemnou žádost a v přiměřených lhůtách vaše osobní údaje: opravíme, doplníme, odstraníme. Kdykoliv můžete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat nebo požádat o částečné anebo úplné vymazání svých údajů nebo si vyžádat informace o údajích, které máme o Vaší osobě uložené.

-Kontaktovat na adresu: Obuv-Trendy Bečvářová se sídlem Orlická 979, 51801 Dobruška

– e-mailem na adresu: info@obuv-trendy.cz, obuvtrendy@gmail.com

Aktualizace a změny

Části prohlášení o ochraně osobních údajů můžeme aktualizovat, aniž byste byli námi o tom předem informováni.

Obuv-Trendy-Bečvářová